Programista Informatyk

Programista Informatyk

{[description]}

Dynamicznie rozwijająca się firma z branży elektrotechnicznej i automatyki przemysłowej poszukuje kandydatów na stanowisko:

PROGRAMISTA  INFORMATYK

Miejsce pracy: Brzesko (praca stacjonarna/zdalna)

Wymiar czasu pracy: Pół etatu

Opis stanowiska:

 • Projektowanie i implementacja rozwiązań biznesowych w MS Dynamics 365/Power Platform oraz integracja z systemami zewnętrznymi
 • Tworzenie nowych rozwiązań biznesowych w Microsoft Dynamics 365/ Power Platform
 • Bieżące utrzymanie oraz rekomendowanie możliwości rozbudowy istniejących rozwiązań
 • Modelowanie procesów w odniesieniu do potrzeb funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics 365/Power Platform
 • Rozwiązywanie problemów i identyfikacja błędów związanych z systemem
 • Szacowanie pracochłonności zadań projektowych
 • Testowanie i dokumentowanie prac
 • Tworzenie integracji z systemami zewnętrznymi
 • Projektowanie i implementacja rozwiązań biznesowych w MS Dynamics 365/Power Platform oraz integracja z systemami zewnętrznymi
 • Tworzenie nowych rozwiązań biznesowych w Microsoft Dynamics 365/ Power Platform
 • Bieżące utrzymanie oraz rekomendowanie możliwości rozbudowy istniejących rozwiązań
 • Modelowanie procesów w odniesieniu do potrzeb funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics 365/Power Platform
 • Rozwiązywanie problemów i identyfikacja błędów związanych z systemem
 • Szacowanie pracochłonności zadań projektowych
 • Testowanie i dokumentowanie prac
 • Tworzenie integracji z systemami zewnętrznymi
 • Administrowanie serwerem MS Windows/Linux
 • Backup danych
 • Administrowanie urządzeniami sieciowymi i zarządzanie urządzaniami końcowymi, montaż sprzętu, oprogramowania, urządzeń peryferyjnych
 • Konserwacja i aktualizacja oprogramowania i systemów operacyjnych oraz programów MS Office, zarządzanie licencjami,
 • Nadzór nad bezpieczeństwem danych i systemem kopii zapasowych
 • Planowanie rozwoju infrastruktury IT, wdrożenie polityki bezpieczeństwa informatycznego
 • Reakcja na ataki cybernetyczne

Wymagania:

 • Dobra znajomość .NET i języka C# oraz modułów Microsoft Dynamics 365 CRM oraz ERP
 • Wiedza z obszaru Front-end (JS, HTML, CSS)
 • Mile widziane doświadczenie w pracy z Azure Active Directory
 • Znajomość architektury Azure
 • Znajomość aplikacji MS Office (Teams, Sharepoint, OneDrive)
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Zdolności analityczne i organizacyjne
 • Umiejętności pracy samodzielnej
 • Min. 1 rok doświadczenia w pracy programistycznej z modułami Microsoft Dynamics 365 CRM oraz ERP

Oferujemy:

 • atrakcyjne warunki zatrudnienia,
 • motywacyjny system wynagradzania,
 • szerokie możliwości rozwoju zawodowego poprzez rozbudowany system szkoleń,
 • ciekawą i pełną wyzwań pracę w młodym i dynamicznym zespole,
 • niezbędne narzędzia pracy.

Jeżeli powyższa oferta wydała Ci się interesująca, już teraz  aplikuj

Przysyłając swoje zgłoszenie proszę pamiętać o zamieszczeniu podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PROSTER sp. z o.o. z siedzibą w Brzesku przy ul. Głowackiego 67 moich danych osobowych zawartych w przesłanym CV dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji, w zakresie szerszym niż określony w Kodeksie pracy.”


Klauzula informacyjna

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą pracy. W odpowiedzi na otrzymaną aplikację prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych zawartych w przesłanych przez Państwa dokumentach.

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest PROSTER SP. Z O.O. z siedzibą przy ul. Głowackiego 67, 32-800 w Brzesku, jako pracodawca.

 2. Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem:

 3. Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, przed zawarciem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w przypadku wyrażenia zgody, także w zakresie szerszym, niż określony w Kodeksie pracy oraz w kolejnych naborach pracowników Proster Sp. z o.o. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

 4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

 5. Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;

 6. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 6 miesięcy.

 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Proster Sp. z o.o.. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

 8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

 9. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy.

 10. Podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 11. Administrator nie planuje przekazywać danych osobowych do Państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 12. Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 13. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną usunięte.

 14. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować wysyłając e-maila na adres: rodo@proster.net.pl.


Ta strona korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka) w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce. Dowiedz się więcej